Türkiye Prefabrik Birliği Eğitim Programı İçin Kolları Sıvadı

07:17 / Gönderen Melih /


Türkiye Prefabrik Birliği Genel Sekreteri Bülent Tokman, ilk çeyrekteki Üretimin, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 azaldığını söyledi.

Türkiye’de prefabrikasyonu tanıtmak ve yaygınlaştırmak, teknolojik altyapısını oluşturmak, mesleki ilerleme ve dayanışmayı sağlamak amacıyla 1984 yılında kurulan Türkiye Prefabrik Birliği, bu amaç doğrultusunda çeşitli birimsel, teknik ve tanıtan faaliyederinde bulunuyor. Üyelerinin teknik ve ekonomik gelişmelerini ulusal çıkarlar doğrultusunda yönlendiren birlik; meslek içi eğitim, sektörle ilgili araştırma – geliştirme, yönetmelik, şartname ve kılavuz hazırlama çalışmaları, öğrenci yarışma ve bursları ile sektör adına önemli adımlar atıyor. 2005 yılında kendi sektöründe benzer amaçları taşıyan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Türkiye Hazır Beton Birliği, Agrega Üreticileri Birliği, Kireç Sanayicileri Derneği ve Beton Katkı Üreticileri Birliği gibi sektör kuruluşlanüe bir araya gelerek Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonunun (YÜF) kuruluşunda da yer alan birlik, bu çatı altında da faaliyetlerine devam ediyor.

Yürütülmekte olan tüm bu faaliyetlerin yanında, yaptıkları en önemli çalışmanın; üyelerin üretim kalitelerinin denetimi ve sertifikasyonu olduğunu söyleyen Türkiye Prefabrik Birliği Genel Sekreteri Bülent Tokman, yapı denetimi konusundaki boşluktan hareketle, birlik üyelerinin 1998 yılından itibaren bağımsız denetçiler tararından her yıl denetlenmeye ve belgelenmeye başladığını kaydetti.

Denetimi, bağımsız uzmanlar yapıyor


Denetimin, sektördeki bağımsız uzmanlar tararından hazırlanan yönetmeliğe göre yapıldığını söyleyen Tokman “Yapılan denetimin başarılı olması durumunda verilen ‘Kalite Güvence Belgesi’ işverenler açısından önemli bir güven unsuru haline gelmiştir. Sistemin yanlış veya haksız rekabet amacıyla farklı kullanımının önlenmesi için Kalite Güvence Belgesinin simgesi olan ‘KDGS’ markası da Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir. Üyelerimizle birlikte, bu yaklaşımın sektörün en önemli pazarını oluşturan sanayi yapılarının sahipleri tarafından da benimsenmesi ile ülkemiz sanayi varlığının güvence altında alacağı görüşündeyiz” dedi.

Kriz nedeniyle özellikle sanayi yatırımlarının durmasının sektörü olumsuz etkilediğini bildiren Tokman 2008 yılının ilk üç aylık dönemine göre üretim düşüşünün 2009 yılında yüzde 43 olduğunu kaydederek; 2009′da üst yapı elemanlarında yüzde 47, altyapı elemanlarında yüzde 40, çevre düzeni elemanlarında ise yüzde 49’luk bir düşüş yaşandığını söyledi.

Sorunlara çözüm için girişimlerde bulunuyoruz

Yetersiz denetim ve toplumda kalite talebinin olmaması nedeniyle ortaya çıkan haksız rekabet, kalifiye işgücü eksikliği, kamu yatırımlarında hızanılmaması, Ar-Ge faaliyetlerine gerekli önemin verilmemesi gibi sorunlarla karşılaştıklarını belirten Tokman; birlik olarak, sorunlara çözüm bulmak adına çeşitli girişimlerde bulunduklarım söyledi. Tokman, söyle devam etti: “İşgücü eğitimi için Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikasının (İNTES) Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yaptığı işbirliği çerçevesinde, biz de birlik olarak, meslek standartlarının belirlenmesi ve bir eğitim programı hazırlanmasına yönelik çalışmalara başladık. Yine sektörün en önemli sorunlarından biri olan denetimsizlik konusunu çözmek adına, birliğimiz teknik komitesi tarafından geliştirilen denetim sistemi ile üyelerimizin her yıl bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesini sağlıyoruz.”

Etiketler: